Organisation‎ > ‎

Årsmöten

Årsmötet är föreningarnas högsta beslutande organ. Årsmöte hålls vanligtvis i mars i Kullegårdens samlingssal. 



Årsmöten



Comments