Organisation‎ > ‎

Kvartersindelning

Kvartersindelningen gäller för:

  • Städlag under städdagar
  • Område för gräsklippning
  • Vattenavläsning
  • Kvartersombudsrollen

Den gäller inte för:

  • Personliga städområden
  • Snöskottning (följer annan uppdelning mellan husen)Kvartersindelning - blåa linjer markerar ändringar 2017
Tidigare indelning

Kvarterindelning