Organisation‎ > ‎

Kvartersombud och valberedning

Kvartersombud och valberedning


Kvartersombuden har ansvar för samordna sitt kvarter.  Ansvaret skiftas inom kvarteret varje år i samband med årsmötet. Kvartersombudet ska:

  • Samordna kvarteret vid städdagar och medverkar på förberedande möten.
  • Vid behov samordna andra åtgärder löpande under året vad gäller underhåll inom kvarteret.
  • Samla in vattenförbrukningen
  • Medverka i valberedningen
  • Samordna andra aktiviteter som styrelsen eller årsmötet beslutar om.

I tabellen kan du se vilket kvarter just din fastighet tillhör. Till varje kvarter hör ett visst städområde.

Kvartersombuden utgör tillika valberedning och ansvarar för att föreslå ordförande, ledamöter och revisorer inför nästkommande ordinarie årsstämma. Läs mer om valberedningen.