Organisation‎ > ‎

Valberedning

Valberedningen utgörs av kvartersombuden  och ansvarar för att föreslå ordförande, ledamöter och revisorer inför nästkommande ordinarie årsstämma

Arbetsgång valberedning 

  • Sammankallande ska vara drivande, men hela gruppen ska vara aktiv.
  • Styrelsen stöttar upp med förslag.
  • Börja tidigt!
  • Måldatum:  Förankrat förslag senast 15 februari.

Oktober:  

November &

december:

Januari:

 

Februari:

 

Mars:

 

Uppstart. Styrelsen meddelar behovet.

Avstämning med styrelsen vid månadsslut

Intensifierat arbete.

Intensifierat arbete.

 

Åtgärdsplan om vakanser kvarstår

Städdag oktober: sondera terrängen i respektive kvarter

 

Avstämning varannan vecka med styrelsen.

Avstämning varje vecka med styrelsen.

Förankrat förslag senast 15 februari (måldatum).

 

Se bifogad guide för valberedningens arbete.

Styrelse:
För att få en bra fungerande styrelse behövs 5-6 st ordinarie ledamöter. Stadgarna stipulerar minst 3 och högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter. Ordförande ska utses vid stämman. Resterande poster utses inom styrelsen. 

Revisorer
Stadgarna stipulerar 2 revisorer och 1 revisorsuppleant
ĉ
Korsängens Samfällighet,
19 mars 2016 10:23
Comments