Skötsel av området

Vårt område behöver inte hållas efter bara på städdagar utan vi måste löpande underhålla och åtgärda fel och brister. 

Så vad gör du om du upptäcker saker som bör åtgärdas, t.ex. en bräda som sitter löst?
  • Åtgärda själv felet du upptäckt. Ibland är det enklaste och snabbaste att göra det själv och vi uppmanar alla till egna initiativ. Detta gäller oavsett var på området (inom vilket kvarter) som åtgärden behövs och om du själv tillhör detta kvarter eller inte. Innebär det en mindre kostnad ( upp till ca 500 kr) kan du köpa in det du behöver och sedan få ersättning från föreningen (spara ev. kvitton). Större kostnader ska diskuteras med styrelsen.
  • Kan du inte åtgärda felet själv kan du vända dig till kvartersombudet för motsvarande område där åtgärd behövs. Diskutera om detta kan lösas med gemensamma krafter inom kvarteret, bolla med styrelsen området behövs.
  • Kan inte felet hanteras av den enskilda eller inom kvarteret lyfter styrelsen frågan. Styrelsen kan besluta att åtgärda felet på nästa städdag, lägga in det i underhållsplanen eller att försöka lösa problemet mer omgående. Styrelsen ska i första hand ses som samordnare och förvaltare av föreningen och man kan som boende inte per automatik förvänta sig att styrelsen ska utföra själva jobbet. Alla boende får vara beredda att bidra när det behövs.
Informera styrelsen när ni gör åtgärder så vi får en god uppfattning om det som sker inom området.