Senaste aktivitet på webbplatsen

5 nov. 2020 10:41 Korsängens Samfällighet har bifogat Korsängen underhålls- och förnyelseplan 2020 .pdf till Underhållsplan
23 juni 2020 03:34 Korsängens Samfällighet redigerade Personligt skötselområde
23 juni 2020 03:29 Korsängens Samfällighet har kommenterat på Personligt skötselområde
7 mars 2020 12:49 Korsängens Samfällighet redigerade Kvartersombud och valberedning
21 feb. 2020 11:05 Korsängens Samfällighet redigerade Nyinflyttad
21 feb. 2020 10:55 Korsängens Samfällighet redigerade Nyinflyttad
21 feb. 2020 10:07 Korsängens Samfällighet redigerade Årsmöten
21 feb. 2020 10:07 Korsängens Samfällighet redigerade Årsmöten
21 feb. 2020 10:05 Korsängens Samfällighet redigerade Nyinflyttad
21 feb. 2020 09:50 Korsängens Samfällighet redigerade Nyinflyttad
21 feb. 2020 08:48 Korsängens Samfällighet redigerade Nyinflyttad
21 feb. 2020 08:47 Korsängens Samfällighet redigerade nyinflyttad
21 feb. 2020 08:45 Korsängens Samfällighet har skapat nyinflyttad
21 feb. 2020 08:44 Korsängens Samfällighet har tagit bort Nyinflyttad
21 feb. 2020 08:37 Korsängens Samfällighet redigerade Nyinflyttad
21 feb. 2020 08:35 Korsängens Samfällighet har tagit bort bilagan Informationsblad Korsängen.pdf från nyinflyttad
21 feb. 2020 08:35 Korsängens Samfällighet har bifogat Informationsblad Korsängen.pdf till nyinflyttad
21 feb. 2020 08:34 Korsängens Samfällighet har skapat nyinflyttad
21 feb. 2020 08:22 Korsängens Samfällighet redigerade Styrelsen
4 maj 2019 11:15 Korsängens Samfällighet redigerade Kvartersombud och valberedning
26 mars 2018 01:10 Korsängens Samfällighet redigerade Valberedning
26 mars 2018 01:09 Korsängens Samfällighet redigerade Kvartersombud och valberedning
26 mars 2018 01:08 Korsängens Samfällighet redigerade Valberedning
26 mars 2018 01:06 Korsängens Samfällighet redigerade Valberedning
26 mars 2018 00:59 Korsängens Samfällighet redigerade Kvartersombud

äldre | nyare