Underhållsplan

Styrelsen utarbetar årligen en underhåll- och förnyelseplan. Den uppdateras kontinuerligt vid behov, men ska uppdateras minst en gång om året inför årsstämman.

Underhållsplan


Ċ
Korsängens Samfällighet,
5 nov. 2020 10:41
Comments