Bra att veta

Belysning

Belysningsarmaturen börjar bli till åren och plasten har åldrats vilket ger sämre sken. Installationen är byggd för kvicksilverlapor men numera sätter vi in LED-lampor då det är dags att byta. 

Fördelen med LED-lampor förutom att de drar mindre ström är att de håller ett jämn och stabil ljusstyrka över tid. Tyvärr går det inte att sätta in startkare LED-lampor utan att bygga om eller byta ut armaturerna. 

Bommen vid pulkabacken

Vi har ingen egen nyckel till bommarna. Man måste höra av sig till kommunen och låna nyckeln. Kontaktpersoner:

Pär-Anders Karlsson 031-7921262, par-anders.karlsson@partille.se

Denis Nähring 031-7921704, denis.nahring@partille.se

Malin Pettersson 031-7921708, malin.pettersson@partille.se

Hastighet inom området

Tänk på att hålla låg hastighet på infartvägarna - vi har många barn i området.

 

Hantverkare

När hantverkare anlitas var noga med att påpeka att de inte får köra in på området och därmed förstöra gräset. Inte heller de asfalterade gångvägarna är dimensionerad för bilar och kan ta skada.

Gästparkering och parkering på gatan

Det finns fyra gästparkering utanför spolplatten/föreningsgaraget. Dessa betjänar hela området. Man bör undvika att parkera på gatan, även som boende. Det blir det trång att manövrera med bilarna och dessutom utgör det en risk för skymd sikt vid utspringande barn.

Lekplatser

Alla har ett ansvar för att lekplatserna hålls i trim. Åtgärda gärna på eget initiativ enklare underhåll då behov finns. Föreningen står för kostnaderna. Kontakta styrelsen för större förbättringar eller om säkerhetsrisk föreligger.

Redskap

Det går bra att låna redskap ur föreningsgaraget för kortare tid. Skriv upp på tavlan vem som lånar, vad som lånas och datum. Stegar finns vid spolplattan.

Spolplattan

Vill du tvätta bilen finns en spolplatta med oljeavskiljare. Nyckeln till vattenkranen finns i gemensamhetsgaraget.

Vattenförbrukning

Vattnet debiteras via huvudföreningen. Kvartersombuden samlar in uppgifter om varje enskilt hushålls förbrukning runt 1 mars. Kommunens fyra huvudmätare sitter i hus 18, 19, 55 och 56. Ungefärlig kostnad är 25 kr per kubik (2016).