Puts

 

Om man har problem med sprickor i putsen på fasaden eller att putsen har börjat lossna så kan det vara idé att åtgärda detta så snabbt som möjligt. En liten skada blir betydligt billigare att laga än om den tillåts växa till sig.

 

Korsängen 32 har just låtit renovera sin fasad vilket inbegrep ställning, lagning av en stor skada samt ett 5-tal mindre skador, tvättning av fasaden, målning av fasaden samt lite plåtarbeten där fasaden möter takrännan. Arbetet utfördes av Murbiten AB och den nya putsen vid lagningarna är mycket lik den gamla.

 

  

 KÄ 32 - Före

 

 KÄ 32 - Efter