Organisation

Samfälligheten består av två delar: Gemensamhetsanläggning 1 (Huvudföreningen) och Gemensamhetsanläggning 2 (Garageföreningen).