Kvartersombud och valberedning

Kvartersombuden har ansvar för samordna sitt kvarter.  Ansvaret skiftas inom kvarteret varje år i samband med årsmötet. Kvartersombudet ska:

I tabellen kan du se vilket kvarter just din fastighet tillhör. Till varje kvarter hör ett visst städområde.

Kvartersombuden utgör tillika valberedning och ansvarar för att föreslå ordförande, ledamöter och revisorer inför nästkommande ordinarie årsstämma. Läs mer om valberedningen.