Frågor och svar

Här tänkte vi samla frågeställningar som du som boende kan ha.

Vem ansvarar för skottning av gångvägen på baksidan av hus 56-77?

2013-03-20 Varje husägare ansvarar för att hålla gångbanan skottad bakom sitt hus. 

Partille Kommun: Åläggande om gångbanerenhållning

Vilket ansvar har samfälligheten resp. fastighetsägaren vid vattenskada? Täcks skadan av samfällighetsföreningen eller fastighetsägarens försäkring?

2000-03-03 Svar