Färg och form

Färg och form var arbetsnamnet för ett samarbete mellan Korsängens styrelse och Partille kommun. Syftet med arbetet var att tillsammans enas om vad vi boende skulle få förändra utan att förändra helhetsintrycket. Tillsammans sammanställde man en enkät med frågor där vi boende fick tycka till inom ett antal områden. Detta resultat granskades sedan av styrelsen tillsammans med stadsarkitekten och ett antal riktlinjer togs fram för vad vi kan ändra utan att begära bygglov.

Utvändig färg och form på Korsängen (2003)