Röda väggar

Många har problem med missfärgade fasader. Att komma till rätta med detta skulle avsevärt förbättra intrycket av området och skulle kunna öka värdet på alla fastigheter inom området. Därför uppmuntras alla att titta till sina fasader. Orsaken till missfärgningen har debatterats, men den mest utbredda förklaringen är att det beror på rödalger. Leif Ljungkvist från Sävedalens färg har förespråkat följande produkter för att återställa den vita fasaden: 

Föreningen har anskaffat två trycksprutor som kan användas för att lägga på kemikalien på väggen. Dessa är placerade i det gemensamma förrådet.