Årsmöten

Årsmötet är föreningarnas högsta beslutande organ. Årsmöte hålls vanligtvis i mars i Kullegårdens samlingssal.