Skötsel av området

Vårt område behöver inte hållas efter bara på städdagar utan vi måste löpande underhålla och åtgärda fel och brister. 

Så vad gör du om du upptäcker saker som bör åtgärdas, t.ex. en bräda som sitter löst?

Informera styrelsen när ni gör åtgärder så vi får en god uppfattning om det som sker inom området.