Garagen

Underhåll av det yttre (målning, fasadförbättringar, etc.) sköts i regel på städdagarna.  Vid mindre justeringar och åtgärder är policyn att föreningen står för material och att man står själv för arbetet. Eventuellt kan man få praktisk hjälp i samband städdag.