Gräsklippning

Varje kvarter ansvarar för att gräset klipps på respektive område. I föreningsgaraget finns två stycken gräsklippare att tillgå. Införskaffning av bränsle gör man själv vid behov och lämnar kvittot till kassören.