Personligt skötselområde

Till varje fastighet på Korsängen hör ett personligt skötselolmråde som man förväntas sköta löpande under året. Vilket område som hör till just din fastighet kan du utläsa av bilden nedan. Observera att även maskrosor och mossa vid asfalten i anslutning området ingår.

Styrelsen gör varje år vid  inspektioner då samtliga områden ses över. Inspektion görs runt skolavslutning runt vecka 25 och skolstart runt vecka 35.

Följande uppdelning gäller fr.o.m. våren 2020: