Skottning & sandning

Skottning och sandning av gångar sköts enligt ett rullande schema. Varje husägare har sin vecka från måndag morgon t.o.m. söndag kväll. Om du själv inte har möjlighet att skotta och sanda är det fortfarande ditt ansvar att se till att det blir gjort. Tänk på att sophämtningen och posten kräver att det är framkomligt så de kan sköta sitt arbete. Varje fastighetsägare är också ansvarig för området framför fastigheten. Underlåtenhet att t.ex. sanda kan vid olycksfall medföra ekonomiskt ansvar för dig.  Stenflis och sand finns i de utställda lådorna och i föreningsgaraget. 

OBS! Indelningen för skottning skiljer sig från den normala kvartersindelningen!

Skottningsschema

Snöskottning